• Home
 • Donation Area
 • GuestBook
 • Augury Zone
 • Wong Tai Sin
 • Emperor Guan
 • Contact Number
 • Time Omen
  Tools
 • Chinese Converter
 • Check Your IP Address
 • 網站遷移公告
  本站的占卜程式已經搬遷到新網址 ANDY.HK 啦,下次可直接到 ANDY.HK 作占卜。謝謝您一直以來的關注。
  第89簽 下下 古人占驗:吳季子掛劍
  他鄉遠歷佩魚腸。誰料徐君意欲將。
  既返願為相贈答。且懸樹下表情長。

  仙機:
  病難醫。人有險。
  行不歸。婚有變。
  宅不安。各修善。
  謀望事。無應驗。
  蚕與畜。小入息。
  財強求。必貧極。

  問風水:此地傷丁財。
  問遺失:尋亦空費力。
  問自身:運滯極艱辛。
  問天時:勞苦無所益。
  問出行:講義不講財。

  解說及記載:
  吳季子佩著寶劍遊歷他邦。經過徐國。
  徐君見此劍。而其甚愛之。季子欲遊罷之後。
  再經過徐國。然後將此劍送與徐君。久(遊)返。徐君已死。
  季子將劍掛於徐君之墳墓前樹下而去。以表自己之長情也。
  求得此簽者。凡事要謹慎而行。切不可隨意。
  如屬問自身簽。探喪問病都不宜去。以免沾染病痛也。
  宜向社壇作福吉。

  ■吳季子掛劍

   
  請按此返回「黃大仙線上靈簽首頁」或「抽下一支簽」。