• Home
 • Donation Area
 • GuestBook
 • Augury Zone
 • Wong Tai Sin
 • Emperor Guan
 • Contact Number
 • Time Omen
  Tools
 • Chinese Converter
 • Check Your IP Address
 • 網站遷移公告
  本站的占卜程式已經搬遷到新網址 ANDY.HK 啦,下次可直接到 ANDY.HK 作占卜。謝謝您一直以來的關注。
  第75簽 下下 古人占驗:倫文敘戲妻
  婚姻起可厭家貧。文敘夫妻兩拆分。
  一旦首登龍虎榜。戲妻樓墜自身亡。

  仙機:
  財難得。婚莫成。
  蚕與畜。少收成。
  行未至。孕難成。
  謀望事。不可行。
  病難愈。宅不寧。
  速修福。免禍生。

  問風水:丁財多損害。
  問遺失:難得回原物。
  問自身:行善可免災。
  問天時:總不合意人。
  問出行:去之必不美。

  解說及記載:
  古人倫文敘。家貧。其妻因改嫁去。
  及倫文敘中狀元回家。其妻恨錯難翻。
  在樓上投落地下。自盡而亡。
  此極凶之簽也。求得此簽者。凡事總要安份守己。
  不可多心妄想。捱得苦楚。然後苦盡甘來。因禍而得福也。
  世界花花。不外循還(環)兩字。否則極必見泰來。
  若不修善而妄動橫行。禍機一發。是時悔之莫及矣。

  ■倫文敘戲妻
  倫文敘。生於明朝正德年間。廣東南海縣。灰江泥水村人。
  戲妻資料未見。僅分書。
  運蹇時衰命不齊。人人笑我蠢東西。
  眼前紅粉無緣份。天上蟾宮有步梯。
  海闊任由龍變化。山高空聽鳳凰啼。
  他朝丹桂高扳日。自有嫦娥配阮稽。

  又一聯
  齊齊齋齊齊戒齊齋齊戒神恩廣大。
  朝朝朝朝朝拜朝朝朝拜功德無涯。

  再一詩
  江南一老叟。腹內藏星斗。
  決我今科狀。果是神仙口。
  封銀銀不要。送禮禮不受。
  廣東倫文敘。頓首又頓首。

   
  請按此返回「黃大仙線上靈簽首頁」或「抽下一支簽」。