• Home
 • Donation Area
 • GuestBook
 • Augury Zone
 • Wong Tai Sin
 • Emperor Guan
 • Contact Number
 • Time Omen
  Tools
 • Chinese Converter
 • Check Your IP Address
 • 網站遷移公告
  本站的占卜程式已經搬遷到新網址 ANDY.HK 啦,下次可直接到 ANDY.HK 作占卜。謝謝您一直以來的關注。
  第5簽 中吉 古人占驗:韓夫人惜花
  東園昨夜狂風急。萬紫千紅亦盡傾。
  幸有惜花人早起。培回根本復栽生。

  仙機:
  名與利。要待時。
  宅運滯。行人遲。
  孕有險。病擇醫。
  出行阻。婚遲疑。
  蚕與畜。得利微。
  問謀望。謹慎宜。

  問風水:丁財恐要退。
  問遺失:託人情可得。
  問自身:修善免禍侵。
  問天時:遭劫恐難避。
  問出行:損害恐難言。

  解說及記載:
  狂風太急。吹得萬花傾側。此驚險之象也。
  幸有愛惜花者。培回根本而花復生。此乃有貴人扶助之象也。
  論此簽。險中而有救。但須要自己立即要修善。有以感動人心。
  他人方救于己。而化凶為吉也。有一幸字。不易得此人也。
  而凶中有吉之簽。要防小人之是非口舌。

  ■韓夫人惜花
  另有一簽詩
  滿園桃李正開時。淺白深紅色總宜。
  何以東風苦相妒。曉來折去最高枝。

   
  請按此返回「黃大仙線上靈簽首頁」或「抽下一支簽」。