• Home
 • Donation Area
 • GuestBook
 • Augury Zone
 • Wong Tai Sin
 • Emperor Guan
 • Contact Number
 • Time Omen
  Tools
 • Chinese Converter
 • Check Your IP Address
 • 網站遷移公告
  本站的占卜程式已經搬遷到新網址 ANDY.HK 啦,下次可直接到 ANDY.HK 作占卜。謝謝您一直以來的關注。
  第69簽 下下 古人占驗:孫龐鬥智
  捨舟遵路總相宜。慎勿嬉遊逐貴兒。
  一夜樽前兄與弟。(樽指酒杯)明朝仇敵又相隨。

  聖意:
  名與利。莫強求。醫宜審。婚難謀。
  行人至。訟可休。凡出入。謹交遊。

  宜■用

  功名:功與名路 與君緣絕 不如速換 狀元等爾
  六甲:今年不可 身心不適 又流去矣 先修吾身
  求財:此財不義 害人子弟 取亦不留 莫可取也
  婚姻:命多乖舛 勉強合之 即欲分離 不宜配合
  農牧:世景不佳 外侵又叵 三逢四錯 只好忍受
  失物:不必再追 已長翅飛 無法回手 新添可也
  生意:風不調耶 雨又不順 加之局勢 暫忍受之
  丁口:先修吾身 目下分散 砸桶之人 宜速謀和
  出行:萬萬不可 天候不允 局勢差矣 留之可也
  疾病:火速救治 出自意外 延請華陀 方可治之
  官司:鬥智費銀 身心俱憊 速謀和可 外人富之
  時運:時也命耶 不得抗拒 時運之至 君亦紅時

  東坡解:
  捨舟登路。宜踏實地。莫伴貴兒。自當年記。
  好中成惡。口舌立至。戒之慎之。樽節遊戲。

  自記■事當牢記

  碧仙註:
  得意濃時終失意。親朋遇我莫相隨。
  強言說得如甘蜜。那得開心見膽時。

  親蜜■浮華隊裏莫相隨。翻雲覆雨炎涼態。

  解曰:
  此籤出入道路。宜踏實地。謹防親人侵害。
  時酒遊戲。好中成惡。口舌立至。
  訟者休。病審醫。終不利。行人至。
  名與利。莫貪求。宜謹慎。省是非也。

  釋義:
  言謀為。當擇交遊。凡事好中成惡。是處成非。
  所謂樽前兄弟。明朝仇敵也。
  若占名利。得此只宜安守。不可強求。
  凡有出入。宜向善背惡。切勿輕忽。以貽後悔。
  占孕生男。主有產難。慎之慎之。

  故事及記載:
  ■孫龐鬥智
  齊。孫臏。魏。龐涓。其初同事鬼谷子。
  涓之才學弗如臏。嘗與鬥智輸之。涓忌其能。致結成仇。
  彼此謀害。君子觀於異日。涓刖臏足。臏喪涓命。
  互相殘忍。毋乃其不仁不智之甚與。

   
  請按此返回「關聖帝君線上靈簽首頁」或「抽下一支簽」。