• Home
 • Donation Area
 • GuestBook
 • Augury Zone
 • Wong Tai Sin
 • Emperor Guan
 • Contact Number
 • Time Omen
  Tools
 • Chinese Converter
 • Check Your IP Address
 • 網站遷移公告
  本站的占卜程式已經搬遷到新網址 ANDY.HK 啦,下次可直接到 ANDY.HK 作占卜。謝謝您一直以來的關注。
  第45簽 中平 古人占驗:高祖遇丁公
  好將心地力耕耘。彼此山頭總是墳。
  陰地不如心地好。修為到底卻輸君。

  聖意:
  心地好。地亦美。病即安。訟得理。
  財勿求。且守己。行人至。終有喜。

  功名:恨鐵未鋼 願訓勉之 終能償願 再接再厲
  六甲:平安養性 連生貴子 積善得之 榮宗耀祖
  求財:善求勿狡 騙人一次 信用全去 不可不慎
  婚姻:辰相佳好 天作之合 配合得宜 百年偕老
  農牧:本是見低 入秋之後 佳音頻傳 入冬大奸
  失物:失之不意 勿爾聞訊 喜出望外 謝天謝地
  生意:目下互約 財氣則通 生意日隆 笑逐眼開
  丁口:善人善心 可過知心 貴人扶之 凡事皆成
  出行:目下不可 俟時運屆 出行才可 平安為重
  疾病:雖是小恙 必擇良醫 走錯門路 後果堪虞
  官司:所幸訟理 穩扎穩打 最好和解 否則兩傷
  時運:不是上運 此時守之 研磨將來 方能轉昌

  東坡解:
  好修心地。莫用他求。但依本分。可獲天庥。
  勿與人競。福力自優。子孫之慶。皆善之由。

  碧仙註:
  人己初來用意同。好將心地問天公。
  若還虧卻分毫理。萬事教君吉又凶。

  初來■營謀

  解曰:
  此籤不可妄求。但依本分。方得天之庥庇。
  問地利。不宜遷改。行人必至。病則安。求財無。且宜守舊。
  訟必凶。宜和息。凡事只宜修積善心。庶免災禍也。

  釋義:
  人之名勢凌逼。我固不能勝彼。然不可處之太驟。
  惟務修為。天必佑之。而使輸於我。所謂卻輸君也。
  占者貨財生殖。但當守舊。不可妄為。功名在後。方得榮華。
  風水不宜更改。雖好無益。終不如心地好也。
  凡事不可爭長競短。但修為以待之。

  故事及記載:
  ■高祖遇丁公
  丁公為楚項籍將。逐窘漢高祖於彭城。西兵短接。
  高祖急顧曰。兩賢豈相厄哉。丁公乃還。
  及高祖即位來謁。帝曰丁公為臣不忠。使項王失天下者也。遂斬之。
  曰使後為人臣無傚丁公也。

  ■丁公告高祖
  喻世明言第三十一卷載。
  閻王殿上。丁公訴曰。某在戰場圍漢皇。皇許平分天下故放皇。
  稱帝後反遭殺害。漢皇以丁公背項羽故誅之。事公辯曰。
  紀信替皇死。卻不封贈。項伯不忠。反賜封侯。
  雍齒為項將。後封什方侯。漢皇無言以對。

   
  請按此返回「關聖帝君線上靈簽首頁」或「抽下一支簽」。