• Home
 • Donation Area
 • GuestBook
 • Augury Zone
 • Wong Tai Sin
 • Emperor Guan
 • Contact Number
 • Time Omen
  Tools
 • Chinese Converter
 • Check Your IP Address
 • 網站遷移公告
  本站的占卜程式已經搬遷到新網址 ANDY.HK 啦,下次可直接到 ANDY.HK 作占卜。謝謝您一直以來的關注。
  第36簽 上吉 古人占驗:羅隱求官
  功名富貴自能為。偶著仙鞭莫問伊。
  萬里鵬程君有分。吳山頂上好鑽龜。

  聖意:
  名與利。在晚成。訟得理。病漸亨。
  問遠信。阻行程。婚可合。孕將生。

  功名:十年寒窗 天助人助 一舉成名 莫操心耶
  六甲:身勇心健 懷之六甲 生之麟兒 可欣可賀
  求財:時運輪至 事事如意 不宜趁機 擴大牛肺
  婚姻:天作之合 兩姓亦和 椿萱點頭 即美滿耶
  農牧:春夏見之 無利可圖 入秋忽旺 出乎意外
  失物:去陽方時 一時不慎 回復得知 可回來耶
  生意:入春即旺 把握今年 事事順暢 必有大成
  丁口:人口興旺 珍惜福報 統籌之人 宜防未雨
  出行:可行之時 惟小心行 世況愈下 豈可輕心
  疾病:小恙者也 不宜輕視 修吾身心 即可痊癒
  官司:非為己出 為人售來 寬宏大量 世人景仰
  時運:正逢昌吉 此時把握 十載可過 適時儲之

  東坡解:
  富貴分定。遲速有時。藏器以待。切莫怨遲。
  掀天事業。時至即為。若到天邊。便可決疑。

  碧仙註:
  榮華有分。未得其時。
  他人早達。切莫恨遲。

  解曰:
  此籤不可躁進。欲速則不達。富貴遲速有時。
  若在家則困苦。出外則震亨。
  不宜守舊。訟得理。名利晚成。行人阻。
  婚必成。病漸安。先凶後吉也。

  釋義:
  窮通得喪。出於偶然。各有其時。凡事成之。必在於後。
  鵬程。名利之程。吳山即吳越之山。
  高宗即位。播遷至越。功名之會。南至於此。以應選。
  占者亦當進圖功名。
  好鑽龜者。謂占其用否之兆。
  自能為者。要在人當修為。以待時。不可委於時之未至。而嗟歎也。
  求財南方有。北方不穩。

  故事及記載:
  ■羅隱求官
  唐。羅隱。字昭諫。錢塘人。工詩。稱為羅江東。吳越錢鏐辟為徒。
  事節度判官副使。嘗說。鏐討朱溫縱無功。猶可保杭越。
  奈何交臂事賊。圖謀顯達為終。古之羞乎。著作甚多。

   
  請按此返回「關聖帝君線上靈簽首頁」或「抽下一支簽」。