• Home
 • Donation Area
 • GuestBook
 • Augury Zone
 • Wong Tai Sin
 • Emperor Guan
 • Contact Number
 • Time Omen
  Tools
 • Chinese Converter
 • Check Your IP Address
 • 網站遷移公告
  本站的占卜程式已經搬遷到新網址 ANDY.HK 啦,下次可直接到 ANDY.HK 作占卜。謝謝您一直以來的關注。
  第20簽 下下 古人占驗:嚴子陵登釣臺
  一生心事向誰論。十八灘頭說與君。
  世事盡從流水去。功名富貴等浮雲。

  聖意:
  訟終凶。止則宜。名利輕。病擇醫。
  行人遠。婚遲疑。凡作事。且隨時。

  功名:不得者也 不合於君 宜改行也 速迷離可
  六甲:懷甲之日 好兆頭多 小心吾身 必獲安產
  求財:大道生財 必持以道 凶霸事業 自有損失
  婚姻:八字不合 不宜堅持 持之以久 即不幸也
  農牧:明知今年 押下資本 瘟疫流行 時也命也
  失物:失於陽方 不必尋找 無從查詢 重買可耶
  生意:再多計謀 亦不可抗 時勢之成 豈有辦法
  丁口:家和事成 家亂事敗 人口雖旺 必先謀合
  出行:此行不宜 不如在鄉 往外事多 守舊才增
  疾病:已成痼疾 不宜輕視 悉心治療 方可能痊
  官司:不可為也 明知不可 即可歇也 汝該知也
  時運:走在谷底 惟不餒志 方能衝回 耐心等之

  東坡解:
  凡事未決。且宜緩圖。時勢縱吉。未有神扶。
  凡事退省。終保無虞。更加修福。可履亨圖。

  凡■心
  未有■須仗

  碧仙註:
  險人求險地。說話險心腸。
  有人牢把作。凶事得安康。

  險腸■扁舟逢險地。傾覆善須防。

  解曰:
  此籤得之外履。程途險阻。終不大吉利。
  訟終凶。止則吉。功名輕。行人遲。婚未成。
  凡事到底不吉。宜謹守可也。

  釋義:
  始雖履險地。阻中多反覆。心事向誰論者。嘆不得逢貴人之焉。
  十八灘屬贛州灘名。惶恐難也。
  占此。主大事已去。有包羞忍恥之累。但當修省。
  功名富貴。雖得機會。終亦難就。切勿妄想。(得本作朔)
  只宜謹守。凡事。照占者審之。病不可保。孕不可得。

  故事及記載:
  ■嚴子陵登釣臺
  漢。嚴光字子陵。餘姚人。少有高名。與大武同遊學。
  及光武即位。遂變姓名。隱身不仕。帝令物母訪之。
  後齊國書云。有一男子。裘釣墨(墨左本有水)中。
  帝疑為光。遭使聘之。三反乃至。除諫議大夫不屈。耕富春山。
  帝遂其志。為建釣臺。東漢高士稱第一焉。

   
  請按此返回「關聖帝君線上靈簽首頁」或「抽下一支簽」。